Har du lyst til at forbedre miljøet på din arbejdsplads via nye kompetencer, redskaber og viden?  – så læs med her

arbejdsmiljøuddannelse

Ønsker du, din branche eller din virksomhed at udvikle et bedre og tryggere arbejdsmiljø, så er arbejdsmiljøuddannelsen det oplagte valg. “Men hvad er Arbejdsmiljøuddannelse,” spørger du sikkert. En arbejdsmiljøuddannelse har til formål at give kursisterne redskaber, der kan være med til at styre og forbedre arbejdsmiljøet. Du får en masse viden og redskaber, som du måske har brug for i din virksomhed – og dette vil i sidste ende forbedre jeres samarbejde og miljø i virksomheden og i selve virksomhedens arbejdsmiljøgruppe kan disse redskaber fra https://arbejdsmiljoegruppen.dk/ være uundværlige.

Hvad er Arbejdsmiljøuddannelsen og en arbejdsmiljøgruppen egentlig?

En arbejdsmiljøuddannelse henviser til et kursus, som er vigtig for arbejdsmiljøgruppens medlemmer, som desuden er de aktører, som vil kunne hjælpe og håndtere problemer i arbejdsmiljøet på en professionel måde. På arbejdsmiljøuddannelse udarbejder medlemmerne altså en kompetenceudviklingsplan, som er det allerførste skridt i at håndtere problemer, der opstår på arbejdspladsen.

Helt grundlæggende er formålet på uddannelsen at give arbejdsmiljøgruppen og arbejdslederen en viden om de problematikker, der kan opstå i arbejdsmiljøet og hvordan disse kan løses og håndteres. Det som deltagerne får ud af kurset er, at hvordan de varetager den rolle de har i arbejdsmiljøgruppen, hvordan de samarbejder med de andre i gruppen og hvordan man kompetent implementere indsatser, som skal forbedre arbejdsmiljøet

Hvilke kompetencer udvikler du og hvad er indholdet af Arbejdsmiljøuddannelsen?

Udover de ovenstående kompetencer, som også giver et overordnet indblik i arbejdsmiljøuddannelsen, så kommer I også nærmere de specifikke roller, der er i selve arbejdsmiljøgruppen og lærere hvordan man bedst varetager sådan en rolle.  

I arbejdsmiljøoranisationen er der eksempelvis arbejdsmiljørepræsentanten. Vedkommendes fornemmeste opgave er at stå til rådighed for sine kollegaer, lytte til deres behov og videregive informationer, som er vigtige for gruppen. Som arbejdsmiljørepræsentant er du også med til at sørge for gode arbejdsforhold. Det betyder, at du er med til at sørge for at du og dine kollegaer kan arbejde trygt, uden at blive syge eller komme til skade af arbejdet. Som arbejdsmiljørepræsentant får du desuden medindflydelse og medbestemmelse, når det kommer til arbejdsmiljøforhold i ledelsen.

Vidste du faktisk, at hvis du er valgt arbejdsmiljørepræsentant eller udpeget som arbejdsleder i gruppen skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?

“Jamen, hvad er arbejdslederens funktion så?” Arbejdslederen er en funktion, som en eller flere personer varetager. Disse personer leder arbejdet, som foregår på arbejdspladsen. For at opfylde funktionen er det vigtigt, at disse personer har kendskab til arbejdspladsen kerneopgaver, produktion og ydelser.

Så er der også uddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatoren. Denne uddannelse er egentlig mest rettet mod personer som er medarbejdere indenfor bygge- og anlægsbranchen. På vegne af bygherrens vegne varetager arbejdsmiljøkoordinatoren koordineringen af sikkerheds-og sundhedsarbejdet på byggepladsen.

Under uddannelsen får arbejdsmiljøkoordinatoren den nødvendige viden og kendskab til de relevante regler, arbejdsgange, beslutningsprocesser, kommunikationsveje og forretningsgange i byggeprocessen. Man er altså med til at skabe et trygt og sundt miljø for de ansatte, i samarbejde med de andre personer, som indgår i arbejdsmiljøgruppen.

Dette er kun nogle af de egenskaber man kan udvikle på arbejdsmiljøuddannelsen, som kommer hele virksomheden til gode.