Efterlevelseshjælp – en håndsrækning til sørgende danskere

efterlevelseshjælp

At miste en ægtefælle eller samlever er en sorgfuld og overvældende situation. Der følger et stort arbejde med at få alle de praktiske detaljer på plads, og det kan være svært at finde tilbage til hverdagen og arbejdet. Derfor har den danske velfærdsstat besluttet at de, der har mistet deres ægtefælle eller samlever kan modtage det såkaldte efterlevelseshjælp. Men hvad er det, og hvem kan søge? Det vil denne artikel forsøge at forklare.  

Hvad er efterlevelseshjælp? 

Som beskrevet ovenfor er efterlevelseshjælp tiltænkt de, der for nyligt har mistet en samlever eller ægtefælle. Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, der i skrivende stund i 2021 har et maksbeløb på 15.234 kr. Beløbet er skattepligtigt. Modtageren har selv fuld råderet over beløbet. Du kan selv søge det inde på borger.dk, men hvis du gerne vil have lidt mere information, kan du kontakte din lokale bedemand. Hvis du godt kunne tænke dig mere information direkte fra en bedemand, kan du gå ind på www.denfribedemand.dk. Herinde er der også kontaktinformationer, hvis du stadig har spørgsmål, når du er færdig med at læse. Ellers kan du finde mere information, når du søger om efterlevelseshjælp inde på borger.dk.  

Satsen for efterlevelseshjælpen er baseret på din indkomst samt din formue. Disse satser kan ligeledes findes inde på linket længere oppe i artiklen. Hvis din årlige indkomst inkl. formuetillæg er under 250.810 kr., kan du få den fulde sats. Hvis du derimod tjener over 391.889kr., kan du ikke få efterlevelseshjælp.  

Hvem kan få efterlevelseshjælp? 

Der er nogle krav, der skal opfyldes, før du kan få efterlevelseshjælp. Du skal have boet med din ægtefælle eller samlever i de tre år, der leder op til vedkommendes dødsfald i Danmark, et EU-land eller Schweiz. Desuden må du ikke få eller tidligere have fået efterlevelsespension, altså må du ikke modtage din ægtefælle eller samlevers folke- eller førtidspension i tre måneder efter deres død.  

Du skal være omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og så er det, som nævnt tidligere, et spørgsmål om din indkomst og formue.  

Hvordan søger du? 

Du kan søge om efterlevelseshjælp senest 6 måneder efter din ægtefælle eller samlevers død. Du søger hos Udbetaling Danmark over deres digitale selvhjælpsløsning, altså kan alt foregå digitalt. Alt information herom samt link til selvhjælpsløsningen kan findes inde på borger.dk. Behandling af din ansøgning må maks tage 4 uger, såfremt du fremsender al den korrekte dokumentation samt sikrer, at din information er korrekt i Folkeregisteret. Hvis din ansøgning godkendes, bliver beløbet sat ind på din NemKonto, så snart ansøgningen er behandlet af Udbetaling Danmark.  

Hvis du skal foretage denne handling på andres vegne, eller skal de gøre det på dine, skal der først udfyldes en fuldmagt, før I kan tage kontakt til Udbetaling Danmark. Dette betyder også, at hvis nogen anden skal kontakte Udbetaling Danmark på dine vegne for blot at diskutere ansøgningen, skal der laves en fuldmagt.  

Forhåbentligt har du fået svar på alle dine spørgsmål. Hvis ikke kan du følge linket længere oppe og få besvaret dine spørgsmål.