25 % danskere oplever stress hver dag

stressramt på arbejdet
lokalavisenvesterbro

Seneste undersøgelse fra sundhedsstyrelsen viser at ca. 25 % af den danske befolkning oplever stress hver dag. Det kan selvfølgelig både være kortvarig som langvarig stress, men det er stadig en statistik, som vi skal være særligt opmærksom på. Stress er et fønomen, som vi siden årtusindeskiftet har set en eksplosiv og skræmmende udvikling omkring, fordi vi med tiden stiller langt højere krav til os selv.

De fleste tror fejlagtigt, at stress er en sygdom, men faktisk er det blot en tilstand, som vi træder ind i. Vores velbefindende er truet af en belastningstilstand, når vi oplever at vores ressourcer ikke har en sammenhæng med de krav, som vi selv eller omverdenen stiller til os. Ressourcer kan defineres som mange forskellige ting herunder tid, økonomi, viden og ikke mindst måden hvorpå vi tænker.

Der er ikke noget at sige til, at vi i den digitale tidsalder i langt højere grad bliver stresset. Omverdenen er blevet vores akilleshæl og sociale medier kan være dræbende for vores selvværd og selvtillid, når vi begynder at sammenligne os selv og vores liv med andre. Når vi ser andre være på ferie, blive gift eller køre hurtige biler, så begynder vi at stille krav til os selv, som vi måske ikke kan leve op til på grund af de ressourcer, som vi har til rådighed.

Hvis du er stresset, så findes der heldigvis mange praktiserende behandlere som kan hjælpe dig herunder Stresslæge, som har over 15 års erfaring med effektive stressforløb.

Kortvarig og langvarig stress

Der findes kortvarig og langvarig stress, hvor førstnævnte er meget almindeligt og periodevis udbredt blandt danskere. Kortvarig stress kan opstå i forbindelse med en kortvarig byrde såsom eksamen, arbejdsopgave eller mange på tid og penge. En kortvarig stress kan derfor løse sig selv, når gøremålet forfalder og byrden dermed forsvinder. Langvarig stress er farligt og kan medføre livstruende sygdomme som f.eks. blodpropper og hjerte-kar-sygdomme. Desuden kan en længerevarende tilstand af stress også frembruse eksisterende sygdomme og gøre dem markant værre – det gælder sygdomme som diabetes, astma og allergi.

Langvarig stress opstår, når du befinder dig en belastningstilstand over længere tid. Når du først har indtaget denne tilstand, er den særdeles svær at komme ud af igen. Ved både akut, kronisk og længerevarende stress bør du søge professionel hjælp, som kan hjælpe dig med behandling af stress. Det tager tid at finde sit fodfæste igen, og du skal først igennem et afstressende forløb, hvorefter du skal lære at håndtere og forebygge stress, så du aldrig indtager den tilstand igen.

kvinde der er stresset

Akut stress

Akut stress differentierer sig ved at være en pludselig og ekstrem livsbegivenhed, der tilfører en belastningstilstand. Det kan være begivenheder såsom krig, overfald, dødsfald, ydmygelser og andre traumatiserende oplevelser. Tegn på akut stress kan vise sig i form af hukommelsestab, forvirring, overaktivitet eller tilbageholdenhed. I forhold til fysiske symptomer ses det ofte at den stressramte får panikanfald, stigende puls, svedeture og rødmen. Symptomer og tegn på akut stress kan variere sig fra den stressramte, da det er meget individuelt og afhænger i lige så høj grad styrken af belastningstilstanden.

krig

Akut stress kan opstå allerede inden for få minutter af begivenheden og kan vare alt fra timer til dage, og i den forbindelse er det vigtigt at søge hjælp på en psykiatrisk skadestue. Fra filmen kender du tilstanden, når personer går i baglås, hvilket er et klassisk tegn på forvirring, orienteringssans og ikke mindst at stivne i situationen.

Stress er en alvorlig epidemi, da den er årsag til at omtrent 30.000 personer hvert år indlægges på et hospital. Derudover oplever 1 ud af 4 danskere hver dag symptomer på alvorlig stress.

Kilde:
https://stresslaege.dk/
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017